История СМУ

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

м. Київ 15 червня 1962р.

“Про відкриття медичного училища у м. Свердловську Луганської області”

Відкрити медичне училище у м. Свердловську Луганської обл.

Міністр охорони здоров’я України Шупик П.Л.


 

1966 р. – перший випуск училища - 90 осіб

Першим директором медичного училища був Музичук А.В., який працював до 1974 року, а потім очолював травматологічне відділення Свердловського ТМО.

З 1974 р. до 1992 року очолював училище лікар Шавела О.І., заступником директора з навчальної роботи була Бекало Н.А.

З 1 жовтня 1982 р. училище очолює лікар, викладач вищої категорії, “Відмінник освіти України” Хворостяний Михайло Олександрович.

Вагомий внесок у підготовку спеціалістів зробили викладачі – ветерани: Музичук З.О, Шакунова Г.І., Навроцька С.О., Васильєва Г.О., Годунов П.Г., Перепьолкіна Н.М., Моїсеєнко Л.Д., Косяк Р.І., Шмигова Т.М., Соколова В.М., Яцковська Н.О., Лебединська О.М., Рабинович Б.С., Бекало Н.А., Болтенко А.Д., Барілова Н.І., Тихенко О.Ф., Федоряченко А.І., Кантоністий Г.П., Шавела О.І., Харін О.В., Хабаров Б.Г., Панфьорова Л.С., Рокачов Б.О., Музичук А.В., Ольшанецкая М.Е., Лозовой Ф.Ф., Моїсеєнко С.Ф., Заброда А.С., Плахтій Ю.Д., Шашура В.Н., Кочурова П.П., Мистрова Ю.Н., Соложенков В.К., Моргачов Н.Ф., Цибко Г.Л., Некрилов В.Т., Місниченко В.Р., Шакунов Ю.О., Дудишев Н.Г.

 

“Між людиною освідченою і неосвідченою така ж різниця, як між живою і мертвою“.
Аристотель.

Гордість училища – його випускники.

За весь період існування було підготовлено понад 7000 тис. випускників для практичної охорони здоров’я.

Серед них є професор, доктора наук, кандидати медичних наук, головні лікарі, завідуючі відділеннями: Дімоглова Т., Цибко Т., Соложенков В., Смєшко В., Годунов П., Бєлова Н., Сердюк П., Навроцький І., Навроцький О., Романовський О., Пікун О., Д’якова Т., Круглов М., Шатохіна Л., Ярмак С., Кіріченко А., Василь’єв Ю., Колчанов С., Ліпко Н., Трунін В., Вознюк А, Онніков Г. та інші.

На сьогоднішній день Свердловське обласне медичне училище має 2 навчальних корпуси із 19 кабінетами та лабораторіями, комп’ютерний клас на 8 робочих місць, тренажерний кабінет, актовий зал, бібліотеку з бібліотечним фондом 35000 книжок, читальний зал, музей “Світлиця”, музей історії училища, гуртожиток на 120 місць, буфет, медичний пункт.

 

“Їм доручена найвища посада, вище якої нічого не може бути під цим сонцем”
Ян Амос Коменський

“Заступник – не друга людина, а перша людина на другому місці”

З 1994 року заступником директора з навчальної роботи працює Третьякова Інна Володимирівна, викладач – методист, магістр управління, багато уваги приділяє розробці програмного забезпечення навчального процесу училища, забезпечує якісну підготовку фахівців на рівні державних вимог. Спрямовує роботу педколективу на впровадження сучасних інноваційних та інформативних технологій, працює над проблемами педагогічного менеджмента, гуманізації навчально-виховного процесу. Вважає, що одним із основних елементів успішної діяльності навчального закладу є якісний кадровий склад колективу.

Перепьолкіна Ніна Миколаївна, викладач-методист, з 1999 року стала заступником директора з виховної роботи. Людина, в якій успішно поєднуються розумна вимогливість із повагою до особистості студентів. Вона цілеспрямовано втілює в життя й у виховний процес педагогіку толерантності, а також прагне до виховання духовності і гармонійного розвитку кожної особистості.

Годунова Людмила Омелянівна, завідуюча практикою, викладач вищої категорії. Всі свої зусилля спрямовує на покращення практичної підготовки молодших спеціалістів медицини, на створення навчально-методичного комплексу з практичного навчання, відповідає за організацію навчальної, виробничої та переддипломної практики, контролює роботу гуртків та надає методичну допомогу керівникам гуртків, здійснює постійний зв’язок з виробничими базами.

Грибова Людмила Олексіївна, методист, викладач вищої категорії направляє роботу колективу на вирішення проблем науково-методичного забезпечення навчального процесу на рівні сучасних вимог, оновлення педагогічних технологій та використання нетрадиційних форм і методів навчання, розвиток науково-дослідницької роботи.

Ялова Наталія Юріївна, завідувач відділенням, викладач вищої категорії, організує і контролює проведення навчально-виховного процесу, дисципліну та підготовку студентів, очолює роботу старостату, підтримує зв’язок з батьками студентів, очолює профорієнтаційну роботу. Вивчає питання якості підготовки фахівців, підтримує зв’язок з випускниками.

Посади викладачів училища обіймають наші випускники, які стали лікарями, а саме: Білоусова О.М., Семенова Л.А., Перепьолкіна І.О., Шатанько О.Г., Єрьомін С.П., Сніжинська Н.В., Письменна В.О., Прудова Г.В.  

“Мало одного знання – треба застосовувати його; мало хотіти – треба діяти”
(В.Гете)

Проблема року: Активізація навчально - виховного процесу шляхом впровадження сучасних освітніх технологій та педагогіки толерантності “

Заступником директора з навчальної роботи Третьяковою І.В., методистом училища Грибовою Л.О., головами циклових методичних комісій Лебединською О.М., Бесєдіною Н.К., Косяк Р.І., Шатанько О.Г. вивчається і впроваджується передовий педагогічний досвід викладачів. Підготовлені інформаційні бюлетені:

 1. “Використання нетрадиційних методів навчання” - Бесєдіна Н.К.
 2. “Використання активних методів навчання при викладанні курсу основ мікробіології та імунології” - Третьякова І.В.
 3. “Формування здорового способу життя студентів” - Перепьолкіна Н.М.
 4. “Організація самостійної роботи на уроках фізіотерапії, масажу, ЛФК” - Шмигова Т.М.
 5. “Розвиток спеціальних умінь і навичок на заняттях соціально-гуманітарних наук” - Яцковська Н.О.
 6. “Організація самостійної роботи студентів на  заняттях з основами фармакології з рецептурою” - Кулаковська Т.В.
 7. “Зв’язок з практичною галуззю охорони здоров’я” - Ялова Н.Ю.
 8. “Інновації на заняттях з фізичного виховання” - Соколова В.М.
 9. “Організація самостійної позааудиторної роботи з акушерства та гінекології” - Навроцька О.В. 

Викладачі училища займаються і методичною роботою. На допомогу студентам підготовлені:

 • “Практичні заняття з анатомії та фізіології з патологією”, “Практикум по ЛОР хворобам” “Курс лекцій з фізіології” - для спеціальності “Сестринська справа” (Лебединська О.М. – викладач-методист);
 • “Збірник лекцій з хірургії” (Хворостяний М.О. – директор, викладач вищої категорії, “Відмінник освіти України”);
 • “Ситуаційні задачі та невідкладна допомога в педіатрії” (Косяк Р.І. – викладач вищої категорії, старший викладач);
 • “Практикум з очних хвороб”, “Формування здорового способу життя студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації” (Перепьолкіна Н.М. – заступник директора з виховної роботи, викладач-методист);
 • “Педрада - роздуми”, “Сучасні технології навчання” (Третьякова І.В. - заступник директора з навчальної роботи, викладач-методист);
 • “На допомогу викладачеві”, “На допомогу головам циклових методичних комісій”, “Сучасні технології навчання” (Грибова Л.О. – методист);
 • “Збірник методичних матеріалів щодо організації виробничої та переддипломної практики студентів медичних училищ” (Годунова Л.О. – завідувач практики, викладач вищої категорії).

 

“Самовиховання – це не щось допоміжне у вихованні, а міцна підвалина в ньому. Ніхто не зможе виховати людину, якщо вона сама себе не виховує”
Сухомлинський В.О.

Студентами училища під керівництвом наукових керівників протягом останніх двох років були підготовлені науково-дослідницькі роботи з таких тем: 

 1. “Аналіз стану на онкологічні захворювання в місті Свердловську” – Тарасов К., Ваш І. (керівники Третьякова І.В., Лебединська О.М.);
 2. “Ефективність впровадження сестринського процесу у хворих на інфаркт міокарда реанімаційного відділення ЦМЛ м. Свердловська” – Іванова Т. (керівник Прудова Г.В.);
 3. “Особливості перебігу вагітності і пологів та їх ускладнення у жінок - медичних працівників” – Курбатова І., Тарасов К. (керівники – Годунова Л.О., Навроцька О.В.);
 4. “Роль медичної сестри неврологічного відділення у впровадженні сестринського процесу при гострих порушеннях мозкового кровообігу” - Горобій К., Пласконь А. (керівник Перепьолкіна І.О.)
 5. “Роль православної церкви у відродженні духовності” – Каштанова М., Ковальова К. (керівники – Хворостяний М.О., Яцковська Н.О., Грибова Л.О.)
 6. “Особливості та ефективність лікування залізодефіцитної анемії у дітей та підлітків” – Селиванова С. (керівник Косяк Р.І.)
 7. “Цукровий діабет – проблема загальнолюдська” – Сирина О. (науковий керівник – Бесєдіна Н.К.)
 8. “Краса і мужність” – Шуліка О. (керівники Перепьолкіна Н.М., Курілова Г.Г.) 

 

 

Похожие статьи:

Учебные заведенияСвердловський професійний гірничий ліцей

Жизнь городаАндрей Сухачёв поздравил учителей с профессиональным праздником!

Жизнь городаСеминар для работников образования

Учебные заведенияКраснодонский факультет инженерии и менеджмента

Новости области и городаМедики зарегистрировали в ЛНР 498 случаев заболевания COVID-19

Новости области и городаМинтранс сообщил о снятии запрета на пригородное и междугородное сообщение со Свердловском

Жизнь городаВласти ЛНР передали коммунальщикам Свердловска новую дорожную технику

Налоговый вестникГотовь сани - летом!

СвердловскУважаемые выпускники школ!

Соседние статьи:

Свердловское медицинское училище

Рейтинг: 0 Голосов: 0 16094 просмотра
Комментарии (1)
олег # 28 июля 2009 в 02:32 0

Система Orphus


Flag Counter

Последние фотографии